1
Nội dung
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 17/09/2014 đến ngày 23/09/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 10/09/2014 đến ngày 16/09/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/09/2014 đến ngày 09/09/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 27/08/2014 đến ngày 02/09/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 20/08/2014 đến ngày 26/08/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 13/08/2014 đến ngày 19/08/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 06/08/2014 đến ngày 12/08/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/07/2014 đến ngày 05/08/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 23/07/2014 đến ngày 29/07/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/07/2014 đến ngày 22/07/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 09/07/2014 đến ngày 15/07/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 25/06/2014 đến ngày 01/07/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/07/2014 đến ngày 08/07/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 18/06/2014 đến ngày 24/06/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/06/2014 đến ngày 17/06/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/06/2014 đến ngày 10/06/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 28/05/2014 đến ngày 03/06/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 21/05/2014 đến ngày 27/05/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/04/2014 đến ngày 13/05/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 14/05/2014 đến ngày 20/05/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/04/2014 đến ngày 22/04/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 09/04/2014 đến ngày 15/04/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/04/2014 đến ngày 08/04/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/03/2014 đến ngày 01/04/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/03/2014 đến ngày 25/03/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 12/03/2014 đến ngày 18/03/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/02/2014 đến ngày 04/03/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/01/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 15/01/2014 đến ngày 21/01/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 08/01/2014 đến ngày 14/01/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/01/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/02/2014 đến ngày 25/02/2014
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 25/09/2013 đến ngày 01/10/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 18/09/2013 đến ngày 24/09/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 10/07/2013 đến ngày 16/07/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/07/2013 đến ngày 09/07/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/06/2013 đến ngày 02/07/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/06/2013 đến ngày 02/07/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/06/2013 đến ngày 25/06/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/06/2013 đến ngày 11/06/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 29/05/2013 đến ngày 04/06/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 15/05/2013 đến ngày 21/05/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 08/05/2013 đến ngày 14/05/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/05/2013 đến ngày 07/05/2013
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 24/04/2013 đến ngày 30/04/2013


Ảnh hoạt động
ảnh 1
KHÁCH HÀNG ĐIỆN
20/05/2014
Điện lực Số lượng
Cư Jút 20359
Đăk Mil 15781
Đăk Rlấp 18538
Gia Nghĩa 13711
Krông Nô 15817
Đăk Song 10339
Đăk glong 6027
Tuy Đức 6753
TỔNG CỘNG 107325
THĂM DÒ Ý KIẾN
Phương thức thanh toán tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà

Tại quầy

Chuyển khoản

Thẻ ATM

Internet Banking

Chọn
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP